Vikariat i Livid Jeans

Vi søker Controller til et deltidsvikariat med oppstart 1. mars 2020 og varighet t.o.m. 31. juli 2020. Utgangspunktet for stillingen er 40%, og det foreligger gode muligheter for videre ansettelse. Stillingen lar seg utmerket kombinere med studier, og vi oppfordrer økonomistudenter til å søke.

I stillingen vil du jobbe tett med CFO og utføre en rekke funksjoner innenfor økonomistyring, regnskapsføring, logistikk og dataplotting. Den primære funksjonen for stillingen er å sørge for at data og tallgrunnlag blir riktig registrert i selskapets regnskap og systemer, og sørge for et nøyaktig og pålitelig beslutningsgrunnlag for ledelsen. 

Stillingen er i Oslo.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

Regnskap

 • Generelle regnskapsoppgaver som håndtering av inngående faktura, kontering, avstemming og kontroll av balansekontoer m.m.
 • Lønn.
 • Rapportering.

Økonomistyring

 • Arbeid i likviditetsbudsjett.
 • Oppfølging av kostnadsbruk mot budsjettposter, herunder intern timebruk.
 • Ukentlige rapportering.

Logistikk

 • Bistå med innkjøp, oppfølging og koordinering av leveranse av råvarer til produksjon.
 • Optimaliseringsarbeid av interne vareforflytning i konsernet.

Dataplotting

 • Registrering av nye produkter i selskapets lager- og salgssystemer.
 • Registrering av varemottak i selskapets lagersystem, og kontroll av innkjøpspris mot faktura.

Kvalifikasjoner

 • Fullført relevant Bachelor, eller tilstrekkelig arbeidserfaring, er en forutsetning. 
 • Masterstudenter oppfordres til å søke.
 • Stor arbeidskapasitet, læringsvilje og engasjement innenfor faget.
 • Langt over gjennomsnittet strukturert og nøyaktig. 
 • Du bør ha en god teknologisk forståelse og være komfortabel med effektivt mengdearbeid på data. 
 • Svært høyt kompetansenivå innen Excel er en forutsetning.
 • Grunnleggende forståelse for regnskapsprinsipper og konteringslogikk.
 • Erfaring fra bokføring i regnskapssystem er en stor fordel, herunder fortrinnsvis 24Sevenoffice.

Hva vi kan tilby

I Livid blir du møtt med en bred rekke arbeidsoppgaver og en svært bratt læringskurve. Konsernets daglige virksomhetsområde omfatter blant annet produksjon, import/eksport, grossistvirksomhet og retail. Ettersom vi driver med mye forskjellig, vil du bli utfordret til å stadig foreta faglig applikasjon på en rekke ulike scenario og problemstillinger.

I stillingen vil du få mye ansvar og jobbe tett med ledelsen i bedriften. Stillingen gir en utmerket mulighet for studenter å skaffe seg solid arbeidserfaring, eller en spennende mulighet for mer erfarne arbeidstakere med behov og interesse for en redusert stilling.

Det foreligger utmerkede muligheter for videre ansettelse i bedriften etter endt vikariat, både på kort og lang sikt.

Om bedriften

Livid er et norsk klesmerke grunnlagt i mai 2010. Varemerket ble først og fremst skapt ut fra en sterk forkjærlighet for håndverkstradisjon og overlegen kvalitet, noe som er reflektert i varemerket sine produksjonsmetoder samt dens kompromissløse bruk av materialer fra unike og anerkjente veverier i Japan. Fabrikk og første utsalgssted ble etablert i egne lokaler langs den gamle bryggerekken i Trondheim, hvor vi produserte håndsydde jeans på bestilling til kunder både lokalt og internasjonalt. Med en satsing på grossistvirksomhet og retail, utvidet vi produksjonen til Portugal i 2012.

Livid har i dag en distribusjon til omtrent 26 eksterne butikker. Varemerket har en svært sterk tilstedeværelse i egne retail-konsepter, med flaggskipsbutikker på respektive 450 kvm i Trondheim, og 270 kvm i Oslo. Siden oppstart har varemerket fokusert på herreklær, men lanserte høsten 2018 og våren 2019 to små prøvekolleksjoner til dame som har fått svært god mottakelse både iht. omsetning og tilbakemeldinger fra kunder. Den første fullverdige damekolleksjonen til Livid ble lansert i August 2019.

Søknadsfrist

Søknad og CV sendes til kristoffer@livid.no . Spørsmål kan rettes til samme e-post, evt. Kristoffer på 41301720.

Søknadsfristen er 07.02.2020.

Stillinger