For å kunne utnytte norges beste utvalgsmedlemmer på en effektiv måte er det viktig å ha gode kommunikasjonskanaler! Næringslivsutvalget er avhengige av input fra medlemmer, derfor har vi utviklet en egen nettside til nettopp dette formålet. Ser du forbedringspotensial i måten utvalget arbeider på? Har du forslag til bedrifter utvalget kan kontakte? Har du opplevd noe innenfor utvalgets rammer som ikke resonnerer med Næringslivsutvalget sine verdier? Bruk denne siden for hva det er verdt og ta gjerne kontakt! Forslag kan sendes anonymt eller med navn!