Næringslivutvalget NTNU Handelshøyskolen

Næringslivsutvalget har ansvaret for all aktivitet som omhandler rekruttering til arbeidsplasser i næringslivet. Dette innebærer blant annet bedriftspresentasjoner, karrieredagen, stands, kurs og mye mer.
Gjennom våre tilbud ønsker vi å gi studentene kjennskap og kompetanse til arbeidsmarkedet man senere skal bli en del av.

Næringslivsutvalget har mange medlemmer og flere sosiale arrangementer internt i løpet av året. I NU trenger vi alltid nye flinke og engasjerte studenter til å ta oss videre. Her har du muligheten til å engasjere deg i forskjellige grupper, og stille til styreverv. Opptak vil foregå i starten av høstsemesteret. Følg med på Facebook og nettsiden for mer info når dette nærmer seg.

Bedriftspresentasjoner omhandler bedrifter som kommer for å holde presentasjoner om sin bedrift, forklare hvorfor de er en attraktiv arbeidsplass, og hva de ønsker fra oss studenter. Hovedformålet er å markedsføre seg selv og sine tilbud, og på NTNU Handelshøyskolen har vi ukentlige bedriftspresentasjoner. Disse presentasjonene skjer i regi av Næringslivsutvalget, og vi har førsterett på hver tirsdag og torsdag gjennom hele året til akkurat slike arrangementer.

På NTNU Handelshøyskolen har det vært ekstremt god oppslutning på bedriftspresentasjonene, og salene er alltid fulle. Studentene er ivrige, og ønsker å vite hvilke muligheter de har etter studier. Skolen vår er kjent for å ha en svært aktiv studentforening, noe vi i Næringslivsutvalget har merket godt på akkurat disse type arrangementer. Studentene vet at det er stor konkurranse på arbeidsmarkedet og at det er viktig å være tidlig ute med å ta kontakt.

Bedriftene er gode til å formidle hva de driver med og hva de kan tilby studentene. Mange av bedriftene som kommer har tilbud til alle årstrinn, ikke bare 3.-5. som mange tror. Derfor vil vi anbefale å melde seg på bedriftspresentasjoner uansett hvilket klassetrinn man tilhører.

Bedriftene som kommer er som oftest i bransjer som bank, revisjon og regnskap, samt rådgivning, men vi er åpen for alle type virksomheter. Vi har generelt gode priser på presentasjonene, hvor prisen blir lavere jo senere ut i semesteret en booker. Inkludert i prisen får en full markedsføring i forkant av presentasjonen, standplass i vårt fellesareal hele dagen, samt administrative kostnader.
Markedsføring inneholder informasjon på vår nettside, innlegg i det ukentlige nyhetsbrev, arrangement på facebook, innlegg på instagram og plakatering på skolen.

Næringslivsutvalget 2023
NTNU Handelshøyskolen

NTNU Handelshøyskolen er med sine mer enn 1200 studenter blant de aller største utdanningene i landet innenfor økonomi og ledelse. Skolen tilbyr bachelorprogram innen økonomi og administrasjon samt masterprogram innen økonomi og administrasjon (Siviløkonom), regnskap og revisjon (MRR) og i ledelse og teknologi (MLT). Studentene som går ut av Handelshøyskolen er attraktive på arbeidsmarkedet, og vi opplever at mange bedrifter vil profilere seg blant disse. Næringslivsutvalget tilbyr tjenester som gjør dette mulig. Det finnes mange måter å profilere seg på, f.eks. gjennom en stand på karrieredag eller bedriftspresentasjon. Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer.
Ved et ønske om mer informasjon, ta kontakt med oss i Næringslivsutvalget, vi er mer enn behjelpelige om du så er en bedrift eller student!