Mars 2023

Da var en ny måned over, og mars har vært nok en spennende måned for Næringslivsutvalget. I mars har vi gjennomført semesterets siste bedriftspresentasjoner noe som har gått veldig fint. I tillegg har det foregått sosialt opplegg sammen med Vinterkonferansen. Denne måneden har også eksamenskjøret begynt og skolen fyller seg opp tidlig om morgenen til langt ut på kvelden. For å skape litt engasjement og motivasjon blant studentene har vi gjennomført påskekonkurranser på instagram. 

Bedriftspresentasjoner

I mars har Næringslivsutvalget gjennomført de siste 3 bedriftspresentasjonene for semesteret. PWC, Deloitte og Norges Bank har holdt presentasjoner for studentene ved NTNU Handelshøyskolen denne måneden. Sammen med PWC dro vi på Trondheim Arena for å ha trekamp og spise tapas!! Deloitte gjennomførte Power BI kurs for å lære studentene et av de viktigste analyseverktøyene som brukes i alle bedrifter. Norges Bank hadde en bedriftspresentasjon etterfulgt av sosialt opplegg og mingling med de ansatte på skolebaren, Tøhnna. 

Alt i alt har bedriftspresentasjonene dette semesteret gått veldig fint. Alle bedriftene som har besøkt skolen har vært veldig engasjerte og kommet med gode innspill for å inspirere oss studenter. Vi er veldig takknemlige for alle bedriftene som kommer og holder presentasjon, og veldig stolte av den gode innsatsen bedriftsgruppen legger ned. Vi gleder oss til mange nye og spennende presentasjoner på høstsemesteret!! 

PROMO-tur

Innad i Næringslivsutvalget har vi en egen PROMO-gruppe som jobber med å representere NTNU Handelshøyskolen utad. I mars har de vært på Oslo-tur for å promotere skolen og møte masse spennende bedrifter. Dagene i Oslo bestod i hovedsak av masse møter, men også litt sosialt og hyggelig for gruppen.

Sosialt opplegg

I slutten av måneden ble det arrangert vinkveld for alle medlemmene i både Næringslivsutvalget og Vinterkonferansen, som er et annet utvalg på NTNU Handelshøyskolen. Her ble man delt opp i blandede vors hvor man skulle gjennomføre flest mulig utfordringer for å samle inn poeng til laget. Videre dro man til skolebaren og møtte alle de andre medlemmene. Dette var en veldig hyggelig dag hvor man ble litt bedre kjent med medlemmene i Vinterkonferansen.

Siste uken før påske ble det avholdt påskekonkurranser på instagrammen til Næringslivsutvalget. Påskekonkurransene som ble gjennomført var en quiz, påskeeggjakt og kryssord, hvor man kunne vinne fine premier som godis og annen snacks for å holde motivasjonen oppe helt frem til ferien.

Nyheter