September 2020

Nyhetsbrevene er tilbake! Fremover kommer Næringslivsutvalget til å oppdatere hver måned hva som har skjedd og planene fremover. Formålet er at elever, bedrifter og andre interesserte kan få et innblikk i den jobben vi gjør.

September måned går nå mot slutten og i år, som hvert år, er dette den travleste måneden for Næringslivsutvalget. Først ut på agendaen var nytt opptak etterfulgt av kick-off. I år var Næringslivsutvalget et populært utvalg med mange søkere. Avgangselevene vi har mistet etterlot seg store sko å fylle, likevel har vi fått tatt inn 25 godt kvalifiserte og motiverte nye deltakere som er klar for å ta over jobbene og bidra med nye impulser. Dette er vi veldig avhengig av for å styrke vår hovedoppgave, å skaffe gode linker mellom næringslivet og elevene på NTNU handelshøyskole. Vi vil dermed si hjertelig velkommen til alle nye deltakere i NU.

Kick- offet ble Events første store utfordring. Hvordan få alle 63 medlemmene i NU til å bli kjent med hverandre og fremdeles opprettholde smittevernreglene? Dette har Mia og gjengen løst på en utmerket måte. Ved å dele opp i mindre grupper og rullere (i tillegg til en smittevernansvarlig på hvert sted som vasker over mellom gruppen) kunne i vi NU ha en gøy og «trygg» kveld.

Neste tradisjon var den årlige hytteturen, her var det klar enighet om at det ble for uansvarlig! Likevel trengte vi ikke dra til en hytte for å kunne gjennomføre leker, turer og middag. Festningsparken og Bymarka ble årets hyttetur, etterfulgt av en middag på Provincialen. Alt i alt løste Event nok en gang ett trygt og vellykket alternativ opplegg.

Over til årets høydepunkt for Næringslivsutvalget; KARRIEREDAGEN! Det første som skal nevnes her er hvor enorm bra jobb karrierestyret har gjort i år. Med et stort usikkerhetsmoment over at ting kan raskt endre seg klarte de likevel å få til tre foredragsholdere, bankett med underholdning og en ny digital plattform som erstattet stands. På denne måten kunne vi kommunisere og chatte med bedriftene via Graduteland.

Bedriftspesentasjonene er også godt i gang, de gjennomføres i år via digitale plattformer. Dette har til nå funket utmerket, oppmøte har vært bra og tilbakemeldingene er overraskende positive. Vi ser nå frem til en relativt annerledes høst med en positiv innstilling om at dette ikke skal redusere verken bedriftspresentasjoner, events og sosiale arrangementer, bare være preget av litt endringer og smittevern.

Nyheter