Merk at booking av stand er bindende, og ved avmelding i etterkant vil normal pris påløpe. Dersom arrangementet avlyses på grunn av omstendigheter tilknyttet Covid-19 er ikke påmelding bindende. Informasjon om pris er utsendt på forhånd. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart.

representanter