Merk at booking av dato er bindende, og ved avmelding i etterkant vil det påløpe vanlig pris. Informasjon om pris er utsendt på forhånd. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart.