Merk at booking av stand er bindende, og ved avmelding i etterkant vil normal pris påløpe. Informasjon om pris er utsendt på forhånd. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart.