Merk at booking av stand er bindende, og ved avmelding i etterkant vil normal pris påløpe. Informasjon om pris er utsendt på forhånd. Ta kontakt med oss dersom noe er uklart.

Det er dessverre fullbooket. Vennligst ta kontakt på epost kd-booking@nu-ntnu.no for å settes på venteliste.