Utlyst stilling

Arbeidsgiver: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel: Prosjektøkonom (rådgiver)
Frist: 22.03.2023
Ansettelsesform: Fast
Dette er NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)

Om stillingenVil du være med å bidra til god økonomistyring ved NTNU?

Vi søker deg som ønsker å jobbe med prosjektøkonomi og økonomirådgivning innen et ledende internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø. Du har et øye for detaljer, tenker helhetlig og trives godt med samarbeid.

Vi i Økonomi-og planseksjonen har det overordnede ansvaret for økonomiprosessene ved Fakultet for naturvitenskap. I denne stillingen blir du en del av et faglig sterkt og hyggelig arbeidsmiljø som finner de beste løsningen sammen. Vi er en seksjon som består av fem trivelige medarbeidere som bryr seg om hverandre og som du kan du kan sparre med, be om råd, lære bort til og spise lunsj med. Du vil også bli en del av en matrise, noe som innebærer tett samarbeid med økonomer på tvers av andre enheter og nivåer.

Vi håper at du liker planarbeid, jobber strukturert og er kvalitetsbevisst, for det er mange ulike aktiviteter og uforutsette saker som dukker opp i løpet av en arbeidsdag hos oss. Vi liker å jobbe smart og benytter ulike digitale hjelpemidler og systemer for å kunne gi gode råd og relevant informasjon til både prosjekt- og instituttledelse. Vi hjelper hverandre, og det er viktig at du også kan bistå ulike institutt/enheter ved fakultetet ved behov. For deg som er analytisk anlagt, og interessert i forskning og utdanning, er dette en jobb med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Hvis du synes dette høres spennende ut, vil vi gjerne ha deg med på laget vårt i en 100% fast stilling som prosjektøkonom (rådgiver).

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektøkonom for fakultetets Sentre for fremragende forskning (SFF) (https://www.ntnu.no/forskning/sff), herunder blant annet:
  • Økonomioppfølging, budsjettering, rapportering, analyser og prognosearbeid
  • Lederstøtte for prosjektleder og instituttledelse rundt økonomien i prosjektene samt prosjektenes samspill med vertsinstituttets økonomi
  • Tett samarbeid med senterkoordinator
  • Dialog med samarbeidspartnere rundt økonomiske og administrative forhold
 • Prosjektøkonom og økonomirådgiver for NTNU Nanolab (https://www.ntnu.edu/nano)
 • Prosjektøkonom for øvrige prosjekt organisert på fakultetsnivå
 • Ulike utrednings-, og analyseoppgaver etter behov
 • Prosjektøkonomstøtte for fakultetets ulike enheter ved behov
 • Aktiv deltakelse i fakultetets matrise for prosjektøkonomer

Stillingen kan tillegges andre oppgaver etter en samlet vurdering av seksjonens oppgaveportefølje.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere økonomiutdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis kombinert med etter- og videreutdanning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk
 • God i bruk av relevante dataverktøy, spesielt gode Excel kunnskaper, og erfaring med bruk av programmer i Office 365 eller tilsvarende samarbeidsflater

Ønskede kvalifikasjoner Vi håper du også har noe erfaring med noe av dette:

 • Relevant utdanning på siviløkonom/masternivå vil bli foretrukket
 • Kompetanse innenfor bruk av økonomi- og virksomhetsstyringssystemer
 • Erfaring med prosjektarbeid og økonomioppfølging av prosjekter/erfaring med prosjektarbeid fra offentlig sektor

Personlige egenskaper Vi ønsker oss en kollega som

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er serviceinnstilt, nysgjerrig og omstillingsdyktig
 • Er initiativrik og evner å sette seg inn i ulike problemstillinger
 • Er pedagogisk, med evne til å formidle et økonomisk budskap til ulike målgrupper
 • Kan arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Kan planlegge, gjennomføre og fullføre oppgaver med god kvalitet på leveransene

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vektlegges kvalifikasjonskravene, samt personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr 

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Sammensveiset og kompetent fagmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)

Ansattegoder og fordeler som:

 • Fleksibel arbeidstid, og kortere arbeidsdager fra mai-august
 • Trening i arbeidstiden og gunstige vilkår for medlemskap på treningssenter
 • Faglige og sosiale aktiviteter gjennom hele året

Lønn og vilkår Stillingen som rådgiver kode 1434 lønnes i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknadenVi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-utenlandsk-utdanning). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene.?Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med leder for Økonomi- og planseksjonen, Øyvind Toldnes (oyvind.toldnes@ntnu.no), tlf 905 96 504. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Julie Elisa Wang, e-post: julie.e.wang@ntnu.no

Søknadsfrist: 22.03.2023

Om arbeidsgiveren

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for naturvitenskap

Fakultet for naturvitenskap er en sentral aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor naturvitenskap og teknologi. Vår forskning retter seg inn mot globale utfordringer på områdene energi, klima, miljø, mat, vann, helse og velferd. Fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Sektor: Offentlig
Sted: Høgskoleringen 5, 7491 Trondheim
Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap, Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Økonomi og regnskap,Økonomi og regnskap / Controller, Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering