Utlyst stilling

Denne sommeren kan du få muligheten til å ta del i et tverrfaglig og sosialt Summer Internship hvor du får løse oppgaver med stor verdi for Norges største byggherre.

Spennende faglige utfordringer 
Som summer intern i Statsbygg vil du jobbe tverrfaglig med prosjekter som omhandler hvordan Statsbygg skal møte fremtidens behov. Du kan forvente å arbeide med spennende temaer som bærekraft, utvikling, innovasjon og prosjektgjennomføring. Til dette arbeidet trenger vi kreative og kloke hoder med ulik kompetanse, og vi ser derfor etter studenter fra mange ulike studieretninger.

Befaringer og kurs
I løpet av sommeren vil du få faglig påfyll gjennom kurs og befaringer på noen av Statsbyggs største og mest spennende byggeprosjekter og eiendommer. De siste årene har internsene besøkt blant annet Prosjekt nytt regjeringskvartal, Operaen, Nasjonalmuseet og Livsvitenskapsbygget.

Inkluderende og sosialt 
Det arrangeres sosiale aktiviteter gjennom hele sommeren, for eksempel volleyball, badstu, minigolf, SUP, grilling, bading og sommerfest.

Les mer om vårt internship, søknadsprosessen og se hva tidligere interns har jobbet med her:
https://www.statsbygg.no/karriere/summer-internship
https://www.instagram.com/statsbygg/

Hvem ser vi etter?
Vi ser primært etter deg som i 2023 går tredje eller fjerde år på et masterstudie. De siste årene har vi ansatt studenter innen:

 • Ingeniørfag
 • Energi og miljø
 • Arkitektur og landskapsarkitektur
 • Byggingeniør
 • Siviløkonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Planfag
 • Juridiske fag
 • Eiendomsfag
 • Medie- og kommunikasjonsfag
 • Data og IT-relaterte fag
 • Fysikk og matematikk
 • Industriell økonomi
 • Kybernetikk og robotikk
 • HR/organisasjon og ledelse
  Søkere med andre utdanningsretninger vil også bli vurdert

Praktisk info 

Statsbyggs Summer Internship varer i 7 uker, fra 12.06.23 til 11.08.23, hvor det blir to uker ferie i uke 28 og 29. Arbeidsted vil være på vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Lønn på timebasis, fra kr 240,- til kr 250,- avhengig av studielengde.  Alle summer interns er sikret 1. gangs intervju dersom de søker relevante stillinger hos oss etter endte studier.

Merk 

I søknaden er det viktig å få frem hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på. Skriv gjerne om dine faglige interesser og hva du kan bidra med i Statsbygg. Det er nødvendig å beherske norsk skriftlig og muntlig. Søknader fra kandidater som ikke har lagt ved karakterutskrift og kandidater som ikke kan jobbe i hele perioden vil ikke bli vurdert.

Hvorfor Statsbygg?

Hvert år får talentfulle studenter en sommer preget av utfordrende, lærerike og spennende arbeidsoppgaver i store og små prosjekter. Noe av det spesielle med Statsbygg er mangfoldet av faggrupper som jobber i samme virksomhet. Sommeren hos Statsbygg gir deg som student relevant arbeidserfaring og du får jobbe med viktige arbeidsoppgaver i en bedrift som verdsetter dine innspill og kompetanse.

Biskop Gunnerus’ gt. 6 (Byporten), 0155 OSLO, Norge

Map
Mathilde Skarheim Diseth
Seniorrådgiver HR
 92867130
Mari Klevgård
HR-rådgiver
 97415088
Svein Erik Hammer
Seniorrådgiver HR
 97178075

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.