Utlyst stilling

Vil du ha i både pose og sekk?

Nå tenker du kanskje at vi drar vel mye på med den lovnaden, men som revisorer er vi etterrettelige mer enn noe annet, så vi kan backe opp påstanden.

Med pose og sekk mener vi at du i RSM får det beste av to verdener; de fleste fordelene av å være stor og mange av fordelene med å være liten.

Som akkurat passe stor har vi spennende kunder og komplekse prosjekter for kjernen av norsk næringsliv. Vi er store nok til at vi kan tilrettelegge for de som ønsker å være generalister, mens andre kan fordype seg som spesialister. Som nyutdannet hos oss får du god oppfølging fra start. Vi har et omfattende onboarding-program, et velutviklet kurstilbud og morsomme firmaturer.

Som akkurat passe liten har vi et utrolig godt samhold – noe undersøkelsen til Great Place to Work viser. Vi kjenner hverandre godt, som betyr at vi kan skreddersy din karriereutvikling til dine ønsker og behov. Du kommer også tettere på kundene, blir eksponert for en større bredde av revisorfaget og får tidligere ansvar i en virksomhet av vår størrelse. Det betyr at du lærer mer.

Så ja, når du jobber i et akkurat passe stort selskap får du på mange måter i pose og sekk. Om du er i starten av karrieren og interessert i revisjon, er det kanskje verdt å sjekke ut?

JOBB MED SKIKKELIG FLINKE FOLK

EMMELINE SAM-SUNDE
Supervisor, RSM Vestland
«I RSM blir man en del av et felleskap der man jobber tett med partnerne og det er lav terskel for å be om hjelp og tilbakemelding.»

FREDRIK EVENSEN HANSEN
Partner, RSM Vestland
«Som ansatt i RSM opplever jeg å ha god rolleforståelse og oppfølging. Jobbresultatene anerkjennes, og man belønnes for god innsats.»

ANDREAS MEHL STENBERG
Senior Associate, RSM Vestland
«Jeg trives med å jobbe på en arbeidsplass der forventninger og mål fra min leder er klart definert. Dette gir meg oversikt til å prestere på et høyt nivå.»

ALEXANDER LAMBACH
Partner, RSM Vestland
«Jeg trives med å jobbe i et selskap hvor alle har til felles at vi ønsker å bidra til verdiskaping og yte god service.»

KOMPETANSE

Vi søker deg som;

 • fortrinnsvis tar en master innenfor økonomi eller regnskap og revisjon,
 • har minst like gode karakterer som de fleste andre,
 • er interessert i en karriere innen revisjon og har en utpreget stå-på-vilje,
 • er strukturert og lærevillig,
 • er omgjengelig og lett å samarbeide med,
 • behersker det norske språket skriftlig og muntlig på en upåklagelig måte,
 • har interesse for teknologi og digitale løsninger.

Dine viktigste oppgaver vil bli å;

 • sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov,
 • gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres regnskaper,
 • kommunisere godt og skape begeistring sammen med kunder og kollegaer,
 • bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse,
 • bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i markedet.

Søknader vurderes fortløpende. Vi ser frem til å høre fra deg!

JOBB PÅ ET STED DU VIL TRIVES

 • Bli sett – i et akkurat passe stort selskap

 • Ta del i en unik sosial kultur

 • Ha nært samarbeid med kunder av ulik størrelse

 • Få tidlig ansvar og mange muligheter

 • Ha en karriereutvikling med variasjon og bredde

 • Få bidra med samfunnsansvar på din måte

OM SELSKAPET

Hvem er RSM?
RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og vår ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv.

Vi er også akkurat passe store. Vi er nemlig store nok til å få spennende og prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver, store nok til å ha egen europeisk fotballturnering, og små nok til å skape et fellesskap der alle kjenner alle og hvor individer blir tatt vare på.

Hva kan du forvente av oss?
Vi ønsker at alle våre ansatte skal få utfordringer og prestere på et høyt nivå, samtidig som det er balanse mellom jobb og privatliv. Hos oss jobber vi i team og i tett samarbeid med partnerne.

I RSM går vi på jobb for å skape gode kundeopplevelser. Vi jobber mye med andre passe store virksomheter, og får på den måten et nært forhold til kundens faktiske drift.

En av våre mest typiske egenskaper er samholdet. RSM kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer. Ansatte har et genuint ønske om at andre skal lykkes – og ser ikke på karriereutvikling som et nullsumspill.

Tidlig i karrieren får du ansvar og muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Senere kan du gjerne spesialisere deg innenfor det området du trives best med. Som tidligere generalist blir man ofte en bedre spesialist.

RSM tilbyr ikke jobber, vi tilbyr karrierer. Vår filosofi er at hvis du bringer kompetanse, motivasjon og innsats, sørger vi for gode vekstvilkår.

Besøk vår karriereside med oversikt over alle våre ledige stillinger her.

Astrid Fiksdal | Kontaktperson