Utlyst stilling

Ønsker du å lære mer om M&A Transaction Services ved å løse et oppkjøpscase i samarbeid med våre transaksjonsrådgivere?

M&A Transaction Services-teamet i RSM Norge har gleden av å invitere 15 ambisiøse studenter på sitt fjerde eller femte studieår til en dag i vårt nye kontorlokale VIA Vika i Oslo, 26. januar 2023. Konsulenter fra vårt M&A TS-team vil gi en innføring i tjenestene vi tilbyr innen M&A Transaction Services samt bistå dere gjennom et oppkjøpscase, hvor dere i grupper vil få prøve dere på typiske arbeidsoppgaver innen finansiell due diligence (FDD). Dagen avsluttes med en presentasjon av funnene dere har gjort, etterfulgt av en hyggelig middag.

RSM dekker flyreise og hotell for alle deltakere med behov for dette.

Dette er M&A Transaction Services

I dag består M&A TS-teamet av 20 kollegaer hvorav halvparten jobber rettet mot FDD. Vi jobber i små, dedikerte team i tett dialog med oppdragsgiver. Sammen med juridisk ekspertise fra RSM Advokatfirma setter vi sammen et team som støtter våre oppdragsgivere med finansiell, skatte- og avgiftsmessig due diligence, og juridisk gjennomgang av oppkjøpskandidater. Vi jobber i tett samarbeid med de nordiske RSM-kontorene og er ofte involvert i internasjonale transaksjoner, både med Private Equity- og industrielle kunder.

M&A Transaction Services leverer også verdsettelser og sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen. I tillegg bistår vi våre kunder med forhandlinger og avtaleverk samt støtter oppdragsgivere som er i en salgssituasjon. Vi har gjennom flere år opparbeidet oss en solid ekspertise innen dette feltet.

Våre tjenester innen M&A Transaction Services

 • FDD
 • Skatte- og avgiftsmessig due diligence
 • Verdivurderinger
 • Sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen
 • M&A salgsbistand
 • Kjøpesumsallokering (PPA)

Synes du dette høres spennende ut, og har du lyst til å lære mer om oppkjøpsprosesser og mulighetene i RSM?

Send oss et kort motivasjonsbrev, CV og karakterutskrifter fra høyere utdanning innen 30. november 2022.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

JOBB MED SKIKKELIG FLINKE FOLK

THOMAS DALVA
Partner, RSM Rogaland
«Å jobbe tett med kunder og medarbeidere gjør at vi kan levere gode kundeopplevelser og bygge et godt fagmiljø internt.»

HELENE CECILIE ANDERSEN
Senior Associate, RSM Agder
«Jeg er stolt over være en del av det unike felleskapet i RSM. Helt fra start har jeg fått mye ansvar og spennende utfordringer. RSM er «akkurat passe stort» for meg.»

SINDRE TENDELAND HORNE
Senior Associate, RSM Oslo
«RSM gir meg mulighet til å jobbe med et bredt spekter av kunder og problemstillinger.»

MARIANN ADOLFSEN HOLE
Manager, RSM Agder
«Avstanden mellom medarbeider og partner er kort, og man jobber i stor grad sammen som et team. Dette gjør at man i større grad blir involvert, noe som øker både læring og trivsel.»

JOBB PÅ ET STED DU VIL TRIVES

 • Bli sett – i et akkurat passe stort selskap

 • Ta del i en unik sosial kultur

 • Nært samarbeid med kunder av ulik størrelse

 • Tidlig ansvar og mange muligheter

 • Karriereutvikling med variasjon og bredde

 • Få bidra med samfunnsansvar på din måte

OM SELSKAPET

Hvem er RSM?
RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og vår ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv.

Vi er også akkurat passe store. Vi er nemlig store nok til å få spennende og prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver, store nok til å ha egen europeisk fotballturnering, og små nok til å skape et fellesskap der alle kjenner alle og hvor individer blir tatt vare på.

Hva kan du forvente av oss?
Vi ønsker at alle våre ansatte skal få utfordringer og prestere på et høyt nivå, samtidig som det er balanse mellom jobb og privatliv. Hos oss jobber vi i team og i tett samarbeid med partnerne.

I RSM går vi på jobb for å skape gode kundeopplevelser. Vi jobber mye med andre passe store virksomheter, og får på den måten et nært forhold til kundens faktiske drift.

En av våre mest typiske egenskaper er samholdet. RSM kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer. Ansatte har et genuint ønske om at andre skal lykkes – og ser ikke på karriereutvikling som et nullsumspill.

Tidlig i karrieren får du ansvar og muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Senere kan du gjerne spesialisere deg innenfor det området du trives best med. Som tidligere generalist blir man ofte en bedre spesialist.

RSM tilbyr ikke jobber, vi tilbyr karrierer. Vår filosofi er at hvis du bringer kompetanse, motivasjon og innsats, sørger vi for gode vekstvilkår. * __ Ledige stillinger *

Besøk vår karriereside med oversikt over alle våre ledige stillinger her.

Elisabeth Vale Opdahl | Kontaktperson