Utlyst stilling

Arbeidsgiver: Politiets Fellestjenester

Stillingstittel: Regnskapsmedarbeider

Søknadsfrist: 08.08.2021

Ansettelsesform: Fast

Sted: Omagata 124, 6517 Kristiansund N

Du trenger ikke være politi for å jobbe i politiet!
PFT Lønn og regnskap har overordnet ansvar for å levere lønn- og regnskapstjenester til hele politiet. Senteret er lokalisert i Kristiansund, og ble etablert i 2017. Vi kjennetegnes ved motiverte og kompetente medarbeidere i et dynamisk miljø preget av høyt tempo, kundefokus og med kultur for nytenkning og forbedring.

Vi søker nå etter ny medarbeider til vår regnskapsseksjon. Du kan gjerne være nyutdannet innenfor relevant fagområde. Vi søker deg som drives av endring og som gjennom kontinuerlig forbedring er god på å videreutvikle prosesser. Hvis du i tillegg har godt humør og skaper gode relasjoner til både kollegaer og kunder, er du den vi søker etter. Bli med på laget vårt! 

Arbeidsoppgaver

Hovedansvarsområde:

 • Utføre regnskapsoppgaver til rett tid og til riktig kvalitet
 • Regnskapsmessig bistand og faglig støtte til andre enheter i politiet

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Behandle inngående faktura
 • Bidra til kompetansedeling for lønn og regnskap i PFT
 • Bidra til kontinuerlig forbedring i prosessene innenfor ditt team
 • Være en endringsagent for effektivisering av tjenestene

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innenfor regnskap/revisjon på bachelornivå. Lang relevant og dokumentert erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med regnskapserfaring, men vi oppfordrer nyutdannede til å søke
 • Kjennskap til Lean-metodikk vil være en fordel
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Du må ha kundefokus og forstå hvilket behov kunden har. Du deler din kunnskap og bidrar til å gjøre kunden god. Din formidlingsevne er god både skriftlig og muntlig, og du klarer å formidle et budskap på en forståelig måte
 • Du leverer alltid kvalitet og om nødvendig søker du støtte fra ekstern fagekspertise eller kollegaer for å få hjelp til å kvalitetssikre. Presisjon er viktig for deg, og du evner å fokusere på de viktige detaljene
 • Du jobber målrettet på egenhånd og sammen med andre, og har en positiv tilnærming til både arbeidsoppgaver og kollegaer
 • Du drives av endring, og ser etter områder for forbedring. Du klarer på en god måte å gjøre dette synlig for teamet og leder, samt samarbeider godt om utbedring av disse områdene
 • Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434) fra kr. 499.500 – 594.300 brutto pr. år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Ved ledighet i tilsvarende stilling innen avdelingen, kan samme søkermasse benyttes ved eventuell ansettelsesprosess. Det betyr at det også kan åpne seg opp midlertidige engasjement. Det kartlegges i intervjuene om dette er aktuelt for hver enkelt kandidat

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Om arbeidsgiveren

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

www.politiet.no

Kontaktperson:
Kamilla Sandvik Bjørkevoll
Stillingstittel: Seksjonsleder
Telefon: 481 88 496