Utlyst stilling

Vil du jobbe for en av Nordens mest spennende finans-utforderere? Som intern i verdipapirforetaket Folkeinvest AS, og dets heleide datter, Caplist AS, vil du få unik erfaring fra kapitalmarkedet.