Utlyst stilling

Søknadsfrist: 26.02.2021

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen

Ønsker du å jobbe på NTNUs mest spennende institutt?

Institutt for fysikk er i stor vekst og søker to prosjektøkonomer til spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Institutt for fysikk med over 200 ansatte, inkludert midlertidig vitenskapelige stillinger, har ansvar for fysikkemner for de best rekrutterende utdanningene innen fysikk i Norge. Instituttet er i ekspansjon, har nasjonale forskningsinfrastrukturer og to nasjonale Senter for Fremdragende Forskning (SFF); SFF QuSpin og SFF PoreLab. Nærmere opplysninger om Institutt for fysikk finner du her

Stillingene inngår i instituttets administrative stab og rapporterer til kontorsjef. Prosjektøkonomene deltar også aktivt i NV-fakultetets økonomiske fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgaver i stillingene er prosjekt- og økonomistyring av instituttets Bidrags- og Oppdragsfinansierte Aktiviteter (BOA). Prosjektøkonomene vil jobbe tett sammen og i nært samarbeid med vitenskapelig ansatte.

Videre vil prosjektøkonomene bidra i økonomi- og virksomhetsstyringen ved instituttet og mot fakultetet, herunder planlegging, budsjettering, avviksrapportering og resultatoppfølging.

Noen av hovedoppgavene vil være

 • Lederstøtte innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) og samspillet med den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV)
 • Støtte for prosjektledere gjennom hele prosjektprosessen, fra søknadsfasen til prosjektavslutning, med fokus på oppfølging og rapportering underveis
 • Dialog med samarbeidspartnere om prosjektenes økonomiske og administrative forhold
 • Aktiv deltakelse i forbedringsprosesser rundt prosjekt- og bevilgningsøkonomien
 • Generelle økonomioppgaver ved instituttet
 • Delta i overordnede økonomiprosesser ved NV-fakultetet og NTNU, herunder hvordan man kan effektivisere og forbedre prosjekt- og økonomistyringsaktivitetene.

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingene

Til stillingene ligger et ansvar for å inneha og ivareta kunnskap om NTNUs reglement, retningslinjer, instrukser og rutiner knyttet til både den eksternt finansierte og den bevilgningsfinansierte virksomheten.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Minimum 5 års relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode IT-kunnskaper og beherske Excel godt
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til statlig økonomiforvaltning
 • Erfaring med kontrakter/avtaler i forskningsprosjekt
 • Relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Praktisk erfaring med regnskap
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjon
 • Erfaring med Maconomy

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og omstillingsdyktig
 • Analytisk, proaktiv og evne til å sette seg inn i ulike økonomiske problemstillinger
 • Evne til å formidle et økonomisk og regnskapsmessig budskap til «ikke-økonomer»
 • Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig, samt evne til å planlegge, gjennomføre og fullføre oppgaver og utvikling av eget fagområde
 • Gode samarbeidsevner, utadvendt og åpen for nye utfordringer

Ved vurdering av den best kvalifiserte vil, til i tillegg til kvalifikasjonskravene og motivasjon for stillingen, personlig egnethet bli tillagt stor vekt.

Instituttet har stort fokus på godt arbeidsmiljø der prosjektøkonomene vil ha en viktig rolle gjennom sitt samarbeid med vitenskapelige, administrative og teknisk ansatte. Prosjektøkonomene skal jobbe tett sammen i et likeverdig team.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler
 • Mulighet til å anvende din kunnskap og kompetanse til å løse utfordrende oppgaver og forbedre prosesser på et institutt i sterk vekst
 • Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling

Lønn og vilkår

Stillingene lønnes som rådgiver kode 1434 i henhold til Statens lønnsregulativ.   Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Aud Lise Kulseth, Institutt for fysikk, tlf. 73593416, mobil 95988520, e-post: aud.lise.kulseth@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NV-07/21.

Søknadsfrist: 26.02.2021

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Institutt for fysikk

Vår forskning og undervisning er både eksperimentell og teoretisk, og dekker et bredt spekter av fagfelt. Aktivitetene bidrar blant annet til utvikling av ny medisinsk teknologi — og til å finne løsninger for neste generasjons kommunikasjonsteknologi, energiutnyttelse og materialutvikling. Institutt for fysikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.