Utlyst stilling


Er du interessert i strategisk, kommersiell og finansiell rådgivning eller corporate finance? Eller ønsker du å jobbe med forebygging av økonomisk kriminalitet? I Financial Advisory løser vi mange ulike oppgaver hver eneste dag, og vi vil ha med deg på laget!

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester.

I Financial Advisory dekker vi et bredt spekter av tjenester blant annet innenfor M&A, strategi og granskning. Vi hjelper våre kunder med rådgivning knyttet til strategiske beslutninger, kjøp og salg av virksomheter, fusjoner, omstrukturering, investeringsbeslutninger og forebygging av økonomisk kriminalitet. Vi opererer som en kombinasjon av et meglerhus og et konsulentselskap, og er på den måten i stand til å se det store bildet samtidig som vi er spesialister innenfor en rekke kjerneområder.

Våre kunder er typisk børsnoterte selskaper, private equity aktører og ledende privateide virksomheter i både inn- og utland.

Vi jobber i team, blant annet med våre nordiske kollegaer og på tvers av de ulike forretningsområdene i Deloitte. I Deloitte får du mye ansvar, men kan lene deg på å ha en global og kompetansetung organisasjon i ryggen. Vi skal lære deg å gå foran, men aldri alene, og vi skal sørge for at du utvikler deg og har det spennende på jobb.

Høres dette ut som noe for deg? Da bør du lese videre!

Hvorfor Financial Advisory i Deloitte?

I Financial Advisory har vi ulike tjenesteområder og søker nå flere konsulenter til følgende områder:

Transaksjonsrådgivning 
I transaksjonsrådgivning jobber vi innenfor tre ulike tjenester: M&A Transaction Services, Corporate Finance og Valuation & Modelling. Som konsulent hos oss innenfor disse tre områdene vil du kunne jobbe med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til kjøp og salg av virksomheter.

  • I M&A Transaction Services jobber vi i hovedsak med finansiell due diligence, hvor hovedformålet er å analysere kjøps- eller salgsobjekter med den hensikt å avdekke forhold som vil kunne påvirke en investeringsbeslutning. En slik prosess krever gjennomgang og analyse av store mengder finansiell informasjon og samarbeid med ledelsen i selskapet for å avdekke årsaker til trender og utvikling.
  • Corporate Finance gir råd til kunder knyttet til salgsprosesser, oppkjøp og fusjoner. Her spiller vi en aktiv rolle i prosessene fra begynnelse til slutt, jobber tett med kundene i utarbeidelse av business case og salgsmateriell, i tillegg til å identifisere og kontakte potensielle kjøpere og drive forhandlinger.
  • I Valuation gjør vi verdivurderinger av selskaper for en rekke forskjellige formål, blant annet for vurdering av et gitt eller mottatt bud, i relasjon til tvister og disputter, eller som skatte- og regnskapsmessige dokumentasjon. Finansiell modellering bygger modeller for ulike formål, ofte prognose- eller simuleringsmodeller. Sluttleveransen er modeller som kunden selv kan benytte i ettertid, f.eks. for økonomisk styring eller for å ta investeringsbeslutninger.

Nøkkelkvalifikasjoner/interesser: Analytisk, interesse for finans, god tall- og forretningsforståelse samt glad i å arbeide i team.

Forensic 
I Forensic bistår vi selskaper i ulike bransjer med forebygging av økonomisk kriminalitet samt undersøkelser og granskninger av ulike forhold som krever tverrfaglige team av spesialister innenfor f.eks dataanalyse, finansielle transaksjoner og intervjuteknikk. Våre arbeidsoppgaver innebærer rådgivning om compliance, anti-korrupsjon- og hvitvaskingssystemer, dataanalyser, sikring og analyse av elektronisk informasjon, og bakgrunnsundersøkelser. Vi jobber med alt fra enkelthendelser i store og små bedrifter, til større endringsprosjekter som for eksempel utarbeidelse av risikomodeller og prosesser for banker eller olje- og gassaktører.

Nøkkelkvalifikasjoner/interesser: Dataanalyse, regnskapsforståelse, interesse for analyse, ESG, etikk og endringsprosesser (merk at dette kun er veiledende og ikke en uttømmende liste) 

M&A Strategy 
Vårt fokus er å jobbe med våre kunder slik at de lykkes med sine vekstambisjoner, og inkluderer rådgivning som støtter opp om både organisk og ikke-organisk vekst. Våre typiske tjenester dekker et bredt spekter fra strategiarbeid, markedsstudier, screeningoppdrag for oppkjøpskandidater, konkurranseanalyse, kundeinnsikt og kommersiell due diligence. Felles for samtlige oppdrag er at vi tar utgangspunkt i kundens spesifikke behov og situasjon og skreddersyr en løsning for den respektive kunden, basert på en analytisk tilnærming hvor vi kombinerer harde data med kvalitativ innsikt. Kvalitet er alltid i førersetet i våre leveranser og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, det være seg gjennom bruk av nye verktøy eller måter å jobbe på. På den måten etterstreber vi å skape varige inntrykk både i vårt team og hos våre kunder.

Nøkkelkvalifikasjoner/interesser: Analytisk, interesse for strategiske beslutninger, god forretningsforståelse og glad i å arbeide i team. 

Vi har også ledige stillinger for nyutdannede i andre forretningsområder. Ta en titt her!

Hvem er du?

I Deloitte vet vi at mangfold i bakgrunn, tanker og utdanning gjør oss sterkere, og vi vil at du skal få være deg selv, og ha det gøy på jobb. Vi søker folk som er like forskjellig som utfordringene vi jobber med å løse, og tror at ingenting er umulig med de rette folka!

Uansett tror vi at du har stå-på-vilje og integritet og god tallforståelse. Det er også en fordel med god teknologi- og forretningsforståelse. Vårt arbeidsspråk er både norsk og engelsk, derfor bør du beherske begge språkene muntlig og skriftlig. Viktigst av alt er at du møter kollegaer med en positiv holdning, er nysgjerrig på å lære og klar for en utfordring.

Våre ansatte har vanligvis fullført bachelor- og mastergrad i innen økonomi, finans, tekniske fag eller tilsvarende, men har du en annen bakgrunn og en interesse for våre tjenestesområder oppfordres du til å søke!

Her er litt mer informasjon du kanskje vil like!

Høres dette ut som noe for deg? 

Hvordan søke?

Nå har vi flere nyutdannet annonser ute, og vi ønsker at du kun søker på ÉN av disse. I vår søknadsportal vil du få muligheten til å vise interesse for flere av våre forretningsområder. Og dersom du er aktuell for flere områder, vil vi vurdere deg for disse.

Søk via Vipps, LinkedIn eller manuell registrering. Husk å last opp CV og vitnemål (fra høyere utdanning og vgs). Benytt deg av Vitnemålsportalen dersom din skole distribuerer resultatene dine der. Istedenfor et tradisjonelt søknadsbrev, ønsker vi at du heller besvarer disse spørsmålene:

  1. Hva er den viktigste grunnen til at du ønsker å jobbe i Financial Advisory? 
  2. Hvilket av tjenesteområdene i Financial Advisory ønsker du å jobbe i (Transaksjonsrådgivning, Forensic eller M&A Strategy) og hvorfor?  
  3. Hva kan du bidra med som konsulent i Deloitte? 

Skriv maks 250 ord totalt.

Husk søknadsfrist 14. august 2022 kl. 23:59! Audit & Assurance har løpende ansettelser fra tidlig august – så søk så raskt som mulig!

Som samfunnsaktør, arbeidsgiver og tjenesteleverandør har Deloitte et stort fokus på mangfold og inkludering. Vi ser at ulike perspektiver fremmer nytenkning, gir dypere innsikt og bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre! Vi ønsker derfor et stort mangfold blant søkere, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, kognitiv diversitet, nasjonalitet eller kulturell bakgrunn.