Vikariat i Livid Jeans

Vi søker Controller til et deltidsvikariat med oppstart 1. mars 2020 og varighet t.o.m. 31. juli 2020. Utgangspunktet for stillingen er 40%, og det foreligger gode muligheter for videre ansettelse. Stillingen lar seg utmerket kombinere med studier, og vi oppfordrer økonomistudenter til å søke. I stillingen vil du jobbe tett med CFO og utføre en

Les mer