En bedriftspresentasjon er en presentasjon der en eller flere bedrifter presenterer seg for et ønsket publikum. Hovedformålet er å markedsføre seg selv og sine tilbud, og på Handelshøyskolen i Trondheim har vi ukentlige bedriftspresentasjoner. Disse presentasjonene skjer i regi av Næringslivsutvalget, og vi har førsterett på hver tirsdag og torsdag gjennom hele året til akkurat slike arrangementer.

 

På Handelshøyskolen i Trondheim har det vært ekstremt god oppslutning på bedriftspresentasjonene, og salene er alltid fulle. Studentene er ivrige, og ønsker å vite hvilke muligheter de har etter endt utdanning. Skolen vår er kjent for å ha en svært aktiv studentforening, noe vi i Næringslivsutvalget har merket godt på akkurat disse type arrangementene. Det virker som studentene er klar over at det er konkurranse på jobber etter endt utdanning, og at det er lurt å være tidlig ute med å ta kontakt.  Bedriftene har vært flinke med å fortelle om seg selv og hvilke tilbud de har til studentene. Det mange har blitt overrasket over er at flere av bedriftene har tilbud til alle årstrinn, og ikke kun 3.-5.klasse som mange har trodd. Det er derfor lurt å møte opp på bedriftspresentasjoner, uansett hvilket klassetrinn man er en del av.

 

Av bedrifter har det vært mye fokus på bank, revisjon og regnskap, samt rådgivning, men vi er åpen for alle type virksomheter. Vi har generelt gode priser på presentasjonene, hvor prisen blir lavere jo senere ut i semesteret en booker. Inkludert i prisen får en full markedsføring i forkant av presentasjonen, standplass i vårt fellesareal hele dagen, samt administrative kostnader. Markedsføringen inneholder informasjon på vår nettside, innlegg i det ukentlige nyhetsbrev, arrangement på facebook, innlegg på instagram og plakatering på skolen. I tillegg byr vi på mulighet for å benytte nettsiden til stillingsannonser hele semesteret, uten ekstra kostnader.

 

Ved et ønske om mer informasjon, ta kontakt med oss i Næringslivsutvalget, vi er mer enn behjelpelige om du så er en bedrift eller student!