Views Navigation

Arrangement Views Navigation

I dag

Bedriftspresentasjon: Finansdepartementet

Digital presentasjon

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

påmelding nå! Gratis 198 plasser igjen

Bedriftspresentasjon: Bane NOR

Adolf Øien Auditorium Klæbuveien 72, Trondheim

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

påmelding nå! Gratis 200 plasser igjen

Bedriftspresentasjon: Sparebank 1

Adolf Øien Auditorium Klæbuveien 72, Trondheim

SpareBank 1 er en familie av selvstendige banker med sterk lokal tilhørighet. Vi er bank for vanlige folk og bedrifter. SpareBank 1-alliansen består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet

påmelding nå! Gratis 200 plasser igjen

Bedriftspresentasjon: DNB

Adolf Øien Auditorium Klæbuveien 72, Trondheim

Vi er norske, og vi er internasjonale. Vi er tradisjon og innovasjon. Vi er en partner i singelliv, familieliv, dagligliv, næringsliv og samfunnsliv. Vi er her for de små detaljene

påmelding nå! Gratis 200 plasser igjen

Bedriftspresentasjon: TOBB

Adolf Øien Auditorium Klæbuveien 72, Trondheim

TOBB er Midt-Norges største boligbyggelag. Vi har bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer helt siden 1945. Med vår lange erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten du

påmelding nå! Gratis 200 plasser igjen

Bedriftspresentasjon: EY

Adolf Øien Auditorium Klæbuveien 72, Trondheim

Hos EY er vårt formål «Building a better working world”. Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge pålitelighet og tillit til kapitalmarkedene og til økonomier over hele verden.

påmelding nå! Gratis 200 plasser igjen

Bedriftspresentasjon: Deloitte

Adolf Øien Auditorium Klæbuveien 72, Trondheim

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og

påmelding nå! Gratis 199 plasser igjen

Bedriftspresentasjon: Accenture

Adolf Øien Auditorium Klæbuveien 72, Trondheim

We embrace the power of change to create 360° value for our clients, people and communities. We now work with 91 of the Fortune Global 100. As of 2020, we've

påmelding nå! Gratis 200 plasser igjen