Utlyst stilling

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Stillingen vil være en del av instituttets administrasjon som består av 12 personer som omfatter en stor bredde av administrative oppgaver. Stillingens hovedområde vil være økonomioppfølging av SFI PhysMet, som er et senter for forskningsbasert innovasjon utpekt av Norges forskningsråd (les mer om SFI PhysMet her:https://www.ntnu.edu/physmet). Stillingen vil videre ha arbeidsoppgaver innenfor prosjekt-/lederstøtte og økonomioppfølging av instituttets øvrige bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter/prosjekter (BOA), herunder samspillet med den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV) ved instituttet, og vil samarbeide tett med øvrige stillinger ved instituttet med tilsvarende hovedområde.

Prosjektøkonomen rapporterer til kontorsjef.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Økonomisk oppfølging av SFI PhysMet.
 • Støtte til prosjektledere innenfor planlegging og budsjettarbeid, økonomioppfølging, regnskapsanalyse og rapportering.
 • Opplæring og oppfølging av, samt service ovenfor prosjektledere.
 •  Lederstøtte innenfor bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) og samspillet med den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV).
 • Delta i utvikling av prosjektøkonomifunksjonen på institutt -og fakultetsnivå.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå innenfor økonomi.
 • Den som tilsettes må snakke og skrive norsk flytende og ha meget gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk.
 • Gode kunnskaper fra Excel som et avansert arbeidsverktøy for økonomioppfølging.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektlederstøtte/-oppfølging av store prosjekter.
 • Erfaring fra offentlig sektor, helst fra forsknings- og utdanningssektoren.
 • God evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og omstillingsdyktig.
 • Analytisk, proaktiv og evne til å sette seg inn i ulike økonomiske problemstillinger.
 • Evne til å formidle et økonomisk og regnskapsmessig budskap til «ikke-økonomer».
 • Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig, samt evne til å planlegge, gjennomføre og fullføre oppgaver og utvikling av eget fagområde.
 • Gode samarbeidsevner, utadvendt og åpen for nye utfordringer.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som seniorkonsulent kode 1363 lønnes iht. statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef Vidar Broholm, tlf. 73551210, e-post vidar.broholm@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon

 Søknadsfrist: 14.08.2020