Næringslivsutvalget NTNU Handelshøyskolen

Næringslivsutvalget

Knytter bånd mellom næringslivet og studentene

Karrieredagen

En gang i året arrangeres Karrieredagen. Dette er skolens største arrangement og en unik mulighet for bedrifter å profilere seg ovenfor studentene på skolen. På dagen vil det foregå en rekke ulike aktiviteter. Blant annet populærforedrag, mange bedriftstands, og ulike karriererettede presentasjoner fra bedrifter og skoler. Dette er en unik mulighet for studentene å bli kjent med arbeidsmarkedet, og for bedrifter å profilere seg for fremtidige jobbsøkere.

Om man ønsker å stå på venteliste for stand send mail til:
kd-booking@nu-ntnu.no

Knytter bånd mellom næringslivet og studentene

Næringslivsutvalget har ansvaret for all aktivitet som omhandler rekruttering til både offentlige og private arbeidsplasser. Dette innebærer blant annet bedriftspresentasjoner, Karrieredagen, stands, kurs og mye mer.

Har du et spørsmål?

Kontakt oss